Smittorisk

Hur stor risk är det att smittas och hur drabbas man av kondylom? Det enkla svaret är att könsvårtor smittas via kontakt. Men det finns många variabler att ta hänsyn till som gör svaret lite mer komplicerat.

Smitta från indirekt eller direkt kontakt
Smitta sker via hudkontakt med områden som är infekterade med HPV-stammar som ger kondylom. Viruset drabbar främst på och runt könet samt i vissa fall runt analen, så sexuell kontakt är den vanligaste anledningen till smitta. All kontakt leder inte till smitta och symtom visas inte heller inte alltid efter infektion. Indirekt kontakt kan i vissa fall även leda till smitta, med risken är mycket lägre än direkt kontakt. Den största risken för smitta som följd av indirekt kontakt är underkläder och handdukar.

Hög smittorisk
Risken att smittas är väldigt individuell. Eftersom kondylom orsakas av virus påverkar immunförsvaret risken att drabbas väldigt mycket. Vissa har ett bättre immunförsvar eller bra motstånd mot HPV-stammarna som ger könsvårtor. Om immunförsvaret är nedsatt ökar riken att smittas, likaså kan vissa ha sämre motstånd mot kondylom. Men om man ska se det generellt är HPV-stammar som orsakar könsvårtor mer potent än andra vårtvirus, därför anses smittorisken vara hög. En vanlig uppskattning är att smittorisken ligger mellan 70-90% vid kontakt.

Symtom efter infektion
Kondylom är lite lömsk eftersom den kan vara symtomlös. Alla som smittas av kondylom utvecklar inte synliga eller märkbara symtom men kan smitta andra. Detta leder till ett stort antal smittbärare som inte vet om att de kan smitta andra. En vanlig uppskattning är att det finns lika många symtomlösa smittbärare som fall med synliga symtom.

Kondylom eller könsvårtor som det även kallas är en av de vanligaste könssjukdomarna men leder sällan till några allvarliga följder. Besvären huvudsakligen kometiska. Infektionen läker vanligtvis ut av sig själv, men det kan ta lång tid. Det tar ofta över ett år innan infektionen är helt läkt.