Kondom – en falsk trygghet

De personer som löper störst risk att smittas av kondylom är de som har sex med många olika partners. Denna grupp är nästan uteslutande unga människor som är aktiva och ännu inte stadgat sig. Undersökningar visar även mycket riktigt att ungdomsmottagningar och vårdcentraler visar på ett mycket stort antal smittade just i ovannämnd grupp, dvs unga och sexuellt aktiva personer.

Rapporteringsplikten
Enligt smittskyddslagen begår du ett brott om du har sexuellt umgänge med en person och inte berättar att du är infekterad av en könssjukdom. Likaså är behandlande läkare tvingade att fråga dig om sexpartners vid ditt läkarbesök och kalla dessa till provtagning, allt för att förhindra en epidemi. Kondylom är dock ett undantag. Förvisso är det en könssjukdom men du är inte skyldig att tala om för din partner att du är smittad. Ej heller kontaktar en behandlande läkare dina sexpartners för att kalla dem för provtagning om ditt läkarbesök handlar om kondylom/könsvårtor.

Kondom

Obehandlad kondylom är ofarlig
Kondylom är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige idag. En anledning till den enorma utbredningen är givetvis att sjukdomen inte faller under samma regler om informationsplikt som andra könssjukdomar. Anledningen till att myndigheterna tagit detta beslut har sin förklaring i att vanlig kondylom nästan aldrig leder till annat en kosmetiskta besvär. Obehandlad klamydia och gonorré kan däremot ge mycket allvarliga konsekvenser och leda till döden i vissa fall.

Kondom ger ett viss skydd
Det finns bara ett säkert sätt att undvika att smittas av kondylom och det är att inte ha sexuellt umgänge med en som är infekterad. Det näst bästa alternativet är att använda kondom. Kondom sägs ge -ett ungefärligt 50% skydd mot smittan. Dvs att om du ligger med en infekterad helt oskyddad är smittorisken ca 80-90%, denna sjunker till 50% vid kondomanvändning. Att du inte får ett 100% skydd beror på att kondomen inte täcker alla infekterade ytor som tex penisroten och anus. Vad man däremot ska komma ihåg är att kondom skyddar nästintill 100% mot klamydia och gonorré.