HPV 3, 10, 27, 28, 41, 49

Ovanstående varianter av HPV orsakar ”Flat warts” såkallade platta vårtor. Denna typ av HPV kan sätta sig på knän, armar och i ansiktet. Även ovansidan av handen är vanlig plats för dessa HPV varianter.

Annorlunda utseénde
Platta vårtor ser annorlunda ut. Vårtstrukturerna är ofta mycket stora och sitter tätt, tätt och ger en skrovlig yta, bara lätt upphöjd. Oftast blir huden röd runt och på vårtorna. Inte sällan kan platta vårtor misstas för ett läkande skrapsår, brännskada eller i bland t.o.m nässelfeberutslag. Kortfattat kan sägas att platta vårtor inte alltid ser ut som man tänker sig traditionella vårtor.

Platta vårtor vanligare än man tror
Många med platta vårtor kommer undan sin diagnos pga att dessa vårtor inte alltid ser ut som vårtor. Detta gör att platta vårtor är vanligare än man tror, dock är den klassiskt upphöjda hand och fotvårtan den typ som är absolut mest utbredd. I likhet med de flesta vårtinfektioner är det bästa att vänta ut HPV infektionen och låta den självläka, detta sker alltid till slut även om det ibland kan ta några år.