HPV 1,2,4

HPV 1, 2 och 4 orsakar en typ av fotvårta som är mer robust och svårbotad. Vårtans rötter sitter mycket djupt och denna vårttyp tros ge de största enskilda vårtstrukturerna.

Enstaka vårtor
HPV 1,2 och 4 ger ofta enbart få men stora vårtor på fotens trampytor, inte sällan hälen. De kan vara mycket seglivade och hänga fast i foten under flera år och växa sig större och större. En del personer får även problem med gången då vårtan och vävnad runtomkring kan ömma vid belastning.