HPV 1, 2, 4, 26, 27, 29, 41, 57

Vanliga vårtor orsakas av Human papilloma virus typ 1, 2, 4, 26, 27, 29, 41, 57. Vi känner alla till den klassiska upphöjda vårtformationen som ofta upp kommer på händer och fötter.

5-10 vårtor
Ofta uppstår vårtorna på fingrar och tår och i ett antal som brukar vara ca 5-10 st. Sitter en vårta på ett finger tar det i allmänhet inte lång tid innan fingret bredvid smittats.

Nästan alla drabbas
Vårtviruset är ett av jordens vanligaste virus. Nästan alla människor drabbas av vårtor under sitt liv. Vanligast är att få denna hudinfektion mellan 5-15 år. Vissa varianter, tex kondylom är vanligast mellan 15-30 år pga att de smittar när man är som mest sexuellt aktiv.