Andra könssjudomar

Kondylom eller som det även kallas könsvårtor räknas som en sexuellt överförbar infektion och är den kanske mest utbredda könssjukdomen i hela världen. Det finns dock många andra infektioner och sjukdomar som räknas in i kategorien könssjukdomar. Här kommer vi lite kort berätta om ett par andra sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner.

Genital herpes
Könsherpes är en variant av herpes. Likt könsvårtor orsakas könsherpes av virus och är en väldigt vanlig könssjukdom. Det tros att ungefär 25% av Sveriges befolkning är smittade av könsherpes. En stor del av alla smittade är symtomlösa men kan smitta andra.

Symtomen påminner även om könsvårtor. När viruset visar symtom utvecklas små vätskefyllda blåsor på och runt könsorgan, dessa kan påminna om könsvårtor till utseendet. Det som skiljer sig är att utbrott av könsherpes oftast för med sig fler symtom som att det kliar och svider eller lätt feber. Utslagen kan även bilda vätskande sår. En viss rodnad kan förekomma. Könsherpes och kondylom omfattas inte av smittskyddslagen.

Förutom virus är könssjukdomar orsakade av bakterier vanliga. Ett par av de vanligare eller kända är klamydia, gonorre, syfilis samt den relativt ovanliga sjukdomen mycoplasma.

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen som omfattas av smittskyddslagen. Sjukdomen kan kort beskrivas som en bakterieinfektion och smittas med sexuell kontakt via slemhinnorna. Symtomen är relativt lätta att känna igen.
Hos kvinnor visas smitta ofta genom:

  • Blodblandade flytningar samt ont i nedre delen av magen
  • Rikligare flytningar
  • Det bränner och svider i underlivet
  • Svidande känsla när man kissar

Män upplever ofta en eller flera symtom:

  • Ont i pungen
  • Flytningar från urinröret
  • Sveda i underlivet
  • Det gör ont vid urinering